Home

“No problem can be solved with the same kind of thinking that created it.”

(citaat toegeschreven aan Albert Einstein, 1879-1955)

Conny van Wijngaard - de Vugt, MScBA

Phone: +31 6 44 264 153

Email: info[at]wv-business.solutions

Conny van Wijngaard - de Vugt, MScBA


Phone: +31 6 44 264 153

Email: info[at]wv-business.solutions

Wat kan ik voor uw organisatie betekenen?

Leiden in een proces van veranderen binnen een onophoudelijke stroom aan kleine en grote bewegingen op een werkvloer van een organisatie. Een balans (her)vinden waar deze ontbreekt, door te faciliteren met onderzoek, advies en management.

Niet uitzonderlijk ervaren mensen op de werkvloer een verstoorde balans, met name wanneer meerdere bewegingen binnen een organisatie samenvallen. Voorbeelden: collega’s komen of gaan, aanpassingen in beleid, regelgeving, (interne) verhuizing, locatie, werkwijze, gereedschappen, budgetten, organisatiestructuur... 

De impact hiervan kan op elk van de betrokkenen verschillend zijn, en kan dusdanige wrijving opleveren dat de ontstane situatie om ingrijpen vraagt.

Mijn frisse, open en analytische blik kan uitkomst bieden, om knelpunten vanuit de context inzichtelijk, bespreekbaar en concreet oplosbaar te maken.

Werkervaring en specialisatie.

 

Met ruim vijftien jaar werkervaring als maker, coördinator, docent, producent, content-, projectmanager

in zowel leidinggevende, sturende als uitvoerende functies

heeft Conny van Wijngaard - de Vugt zich bekwaamd op het vakgebied van verandermanagement.

Specialisatie

2017

In 2017 heeft Conny van Wijngaard – de Vugt haar WO-master degree verandermanagement behaald aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, met een thesis gebaseerd op kwalitatief actie onderzoek bij een internationale non-profit brancheorganisatie die gedragen wordt door vrijwilligers. Kwalitatief actie onderzoek, omdat het een methodologie is die de participanten de ruimte biedt actief deel te nemen in het proces en al handelend de impact van de resultaten te toetsen aan de doelstelling en visa versa.

Resultaat: participanten zijn zich bewuster geworden van hun wijze van organiseren en daar na het proces en lezing van de thesis mee aan de slag gegaan.

Vooropleiding

1988 - 1993

In 1993 heeft zij haar HBO bachelor degree audiovisueel en fotografie behaald aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Voor haar thesis heeft zij kunsthistorisch onderzoek gedaan naar “De mythe van de vrouw”; hoe de emancipatoire verandering van vrouwelijke ideaalbeelden de bewustwording en verzelfstandiging van de maatschappelijke positie van vrouwen aantoont.

In 1988 behaalde zij haar VWO Atheneum-B diploma.

Werkervaring


1993 - heden

Ruim vijftien jaar is zij, veelal op projectbasis, verbonden geweest aan diverse kunst-, film-, theater-, en onderwijsprojecten voor even zo diverse organisaties in de creatieve-, onderwijs-, en medische sector; als maker, coördinator, docent, producent, content- projectmanager in zowel leidinggevende, sturende als uitvoerende functies.

Daarnaast is zij gedurende een aantal jaar op vrijwillige basis verbonden geweest aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam als coach/mentor voor beginnend ondernemers.

Eveneens op vrijwillige basis is zij anderhalf jaar interim-voorzitter geweest van een zevenhoofdig verenigingsbestuur dat leiding gaf aan de democratische besluitvorming voor een transitietraject binnen gemeentelijk gestelde eisen. De vereniging telde 5000 leden, bij monde van ongeveer 100 leden vertegenwoordigd op vergaderingen, en droeg financiële verantwoordelijkheid voor > 2 miljoen Euro per jaar. Resultaat bij de overdracht; een besparing van 25 tot 30% op de jaarlijkse begroting van de overheadkosten en een ledenbesluit naar aanleiding van drie voorstellen, waarmee de transitie geeffectueerd kon worden.

© Conny van Wijngaard - de Vugt