Home

Conny van Wijngaard - de Vugt, MScBA

Phone: +31 6 44 264 153

Email: info[at]wv-business.solutions

Geef me een bedrijfskundige uitdaging en je hebt mijn interesse.

“No problem can be solved with the same kind of thinking that created it.”

(citaat toegeschreven aan Albert Einstein, 1879-1955)

Werkervaring uitgelicht

 

Zakelijke leiding muziektheaterorganisatie; Management van ontwikkeling en realisatie van een internationale online hub en leeromgeving voor een medische brancheorganisatie; Leiden van veranderingsproces met als resultaat een organisatiebrede professionaliseringsslag; Eindverantwoordelijk producent van korte (inter)nationaal vertoonde (animatie)films en van videoproducties in opdracht.

Historie

Werkervaring


2021 - heden

Zakelijk directeur Muziektheater Hollands Diep, verantwoordelijk voor dagelijkse leiding van ontwikkeling en realisatie van muziektheater producties i.s.m. collega artistiek directeur.

https://muziektheaterhollandsdiep.nl/


1993 - heden

Veelal op projectbasis verbonden aan diverse organisaties in de non profit sector (creatieve-, onderwijs-, en medische branches); als maker, coördinator, docent, producent, content- projectmanager in zowel eindverantwoordelijke, leidinggevende, sturende als uitvoerende functies.


Tevens ervaren als coach/mentor voor beginnend ondernemers.


Bestuurlijke ervaring onder andere als interim-voorzitter van een zevenhoofdig interim-verenigingsbestuur met een financiele verantwoordelijkheid voor > 2 miljoen Euro per jaar, dat leidinggaf aan een transitietraject wat belangen van 5000 leden en gemeentelijke besluiten en eisen samengebracht. Intern werd tegelijkertijd een besparing van 25 tot 30 % op de lopende begroting van 200K gerealiseerd om de vrijwilligersorganisatie gezonder te maken.


Actief in serviceclub Soroptimist International; diverse wisselende taken, voorzitter, commissielid, webmaster, clubambassadeur, afgevaardigde op nationale ledenvergaderingen, denktank verandertrajecten.

Vooropleiding


1993

HBO bachelor degree Beeldende Kunst, audiovisueel en fotografie, Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Thesis “De mythe van de vrouw”; een  kunsthistorisch onderzoek naar ; hoe de emancipatoire verandering van vrouwelijke ideaalbeelden de bewustwording en verzelfstandiging van de maatschappelijke positie van vrouwen aantoont.


1988

VWO Atheneum-B

Specialisatie


2019

 WO-master plus Non Profit Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eindopdracht: adviesrapport voor een fictieve institutionele gever gebaseerd op een onderzoek binnen een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het kader van armoedebestrijding.

 

2017

 WO-master degree Verandermanagement aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, met een thesis gebaseerd op kwalitatief actie onderzoek bij een internationale non-profit brancheorganisatie die gedragen wordt door vrijwilligers. Kwalitatief actie onderzoek, omdat het een methodologie is die de participanten de ruimte biedt actief deel te nemen in het proces en al handelend de impact van de resultaten te toetsen aan de doelstelling en visa versa.

Participanten zijn zich niet alleen bewuster geworden van hun wijze van organiseren, zij hebben hun wijze van organiseren bijgesteld.